صنایع تولیدی لوله و اتصالات " الماس تاراز " http://almastaraz.ir 2020-11-29T14:43:17+01:00 text/html 2017-12-19T06:57:59+01:00 almastaraz.ir حسن صالحی ساختمان خود را مطمئن بسازید http://almastaraz.ir/post/1 واحد تولیدی <b>الماس تاراز </b>تولید کننده تخصصی لوله واتصالات پلی پروپیلن برای آب سرد و گرم و داغ.<br>با رعایت استاندارد&nbsp;<b> 3-6314</b>&nbsp; برای فراورده های لوله و اتصالات پلی پروپیلن.<br>با نام تجاری <b>الماس تاراز &nbsp; Almas Taraz<br></b>مدیریت:&nbsp; آقای سید حمزه پورقاسمیان <b>09125985974<br>کرج. ماهدشت.<br><img src="http://uupload.ir/files/kdz1_web_ax.jpg" alt="الماس تاراز. تولید کننده لوله واتصالات پلی پروپیلن" border="0" align="bottom" width="834" vspace="0" hspace="0" height="172"><br></b><b></b>