صنایع تولیدی لوله و اتصالات " الماس تاراز " tag:http://almastaraz.ir 2020-12-01T04:54:03+01:00 mihanblog.com ساختمان خود را مطمئن بسازید 2017-12-19T06:57:59+01:00 2017-12-19T06:57:59+01:00 tag:http://almastaraz.ir/post/1 حسن صالحی واحد تولیدی الماس تاراز تولید کننده تخصصی لوله واتصالات پلی پروپیلن برای آب سرد و گرم و داغ.با رعایت استاندارد  3-6314  برای فراورده های لوله و اتصالات پلی پروپیلن.با نام تجاری الماس تاراز   Almas Tarazمدیریت:  آقای سید حمزه پورقاسمیان 09125985974کرج. ماهدشت. الماس تاراز تولید کننده تخصصی لوله واتصالات پلی پروپیلن برای آب سرد و گرم و داغ.
با رعایت استاندارد  3-6314  برای فراورده های لوله و اتصالات پلی پروپیلن.
با نام تجاری الماس تاراز   Almas Taraz
مدیریت:  آقای سید حمزه پورقاسمیان 09125985974
کرج. ماهدشت.
الماس تاراز. تولید کننده لوله واتصالات پلی پروپیلن
]]>